о_блог на Дора Господинова

Той, пътят, да не чезне…

Изчезват от света ни

любими хора,
познати хоризонти и слънца,
все родни
градове,
безкислородни гледки и звезди,

дървета…

И не е гладък пътят!

О, не е
ни гладък,
нито лесен,
нито равен,

но нека има път
през тръни и звезди,
със гледки,
край дървета…

Той ще ни събере
с любими хора,

ще ни заведе
до нашата
звезда,

ще ни проводи…

Advertisements

Преди миграциите на снега

Ноември със сърцевина на дюля –
в средата
слънце слънце слънце
разходки сред златисти листопади
летящи паяжини
рижи кичури
ръждива орехова шума

кръжи листо в краткия си път
кръжи и пада


листо 

пад

Ноември със криле на гълъб
Вглъбени в себе си
следобеди
невидими следи
по плахите листа
последствие на думи

Нахвърляните мрежи слънце
за сетен улов летни мигове

 

Преди миграциите на снега
след вятърната роля на ноември
изявите му по уличните сцени
по допирателната южна линия
на топъл фронт
внезапен фьон

Със отривисти пръсти

поривно присъствие

пилее мислите като листа
обвива ме

и ме отвява

Далече някъде
далече
отвъд неделите на
думите  и
хората
зад хоризонтите на есента

където готви си снегът кохортите
с ухание на преспи пресни
студени бели хризантеми

„Честен кестен!“ – кълне се есента

По есенните тротоари 

трополят и
тракат кестени –
обли и
топли целувки.
Парят.
Толкова нацелувани улици!

Една целувка здраво ме удари. ***

По листата пее вятърът
като по ноти.
Пее жълто,
пее червено,
охра,
златно-зелено…
Тук се обърква,
смесва ги,
изфалшивява,
и засрамен ги спуска
на тротоара.

Кестенът изръкопляска.***

Кестенна есен.
Мека.
Сенките падат полека.
Плавно се леят листата,
златна им е водата.

Наръчник на дъждовете

Някъде зад морето,
там – отвъд планините
обитавали дъждовете,
размотавали
мотовилки…

Дъждове най-порядъчни –
сиви и с дълги гащи.
Киселинни. Отпадъчни.
Дъждове като мащехи.

Дъжд класически – есенен.
Вкусен дъжд от кюфтета.
Дъжд с ресни, и заресан!
Дървен – от чекмеджета.

Ведър дъжд от усмивки.
Мъдър дъжд. Мълчалив.
Пясъчен. От почивки!
Дъжд съвсем срамежлив.

Дъжд от мишки и котки.
Кратък жълъдов дъжд.
Звезден дъжд – светъл, кротък.
Дъжд от жито и ръж.

Смесен дъжд от чорапи,
от секретни игли.
Дъжд от риби и жаби.
Бляскав дъжд от блесни.

Дъжд от думи и чаши,
споделена вина.
Дъжд затворен, домашен,
нощен – до сутринта.

Музикален – от ноти,
за студено – от шапки,
шумолящ – от банкноти.
Дъжд от листи и папки.

Дъжд от знаци. Табелен.
Смешен дъжд със звънчета.
Правилен! Дъжд модерен.
Пухкав дъжд от врабчета.

Бурен дъжд от аплаузи.
Равен дъжд от клишета,
от тирета и паузи,
от асфалт за шосета.

Дъжд от ситни цветенца.
Перлен приказен дъжд.
На черти и каренца.
Дъжд за маса и мъж.

Звънък дъжд от монети.
Изтърван – от шамари.
От обувки… Солетен.
Каменен – на камари.

Дъжд от бързи целувки.
Едър дъжд от сълзи.
Маниерен. С преструвки.
Дъжд жужащ. От пчели.

Раковинен. От мидички,
водорасли и сол.
Дъжд от търсени римички.
Чист, прозрачен и гол.

Дъжд от сладки прозявки.
Тракащ кестенов дъжд.
Кухненски. От подправки!
Мебелен. От камъш,

Размотавал се също
сладък дъжд от бонбони,
и специално го пиша
това, за да му напомня –
да си дойде навреме,
ще го чакаме тук
с дата първи ноември
в шарен, лъскав сюртук,
за да пръска бонбони
над села, градове,
сладък да го запомнят
детските светове.

Сека му умът

Може да се размине.
Може и да не тропне.
Може да е настинал –
скачайки в чужди локви.

Може да се е секнал –
този ден е особен.
Лятото се размеква
до самия си корен.

Лятото се предава.
Със пресъхнало гърло
вън денят се разпява –
грачи дрезгаво-върло.

Може би е върлинест.
И затова ни прескача.
Днес дъжда да преспънем
е нелека задача.

Той навярно е някъде –
там където вали,
с лястовиците чакаме
да го зърнем. Тъй бдим!

 

Детето

Има дни, в които се чувстваме стари колкото света.
Крилете ни са мокри и омърляни,
крилете ни сплъстени са и  пречат –
окаяници край сметището на надеждите и илюзиите си –
тътрим окаляни нозе
и пада над нас мрак,
и ни вали поройният дъжд,
и ни се струва, че няма да съмне –

край, финито, енд, конец и точка.

В мрака мъждука фенер- един много стар сеньор с огромни криле.

***

Апокалипсисът настъпва, когато изоставим детето в себе си.
Щом го забравим, ангелът се строполява.

А то не ме забравя. Детето ме спасява винаги.
То първо вижда светлината и
първо чува ромона на ручея,
и първо то морето помирисва.
Разбира говора на вятъра в короната на ореха
и разговаря с птиците, които чуруликат.
Реди калинки по пръстите ми и им пее.
Високо вика и обича да се смее.
Не се бои да е щастливо,
да прегръща.

Все бърза, бърза…
Бърза
да разпери ръце и да хукне по хълма надолу срещу света.

Понякога покарват и крилете.
Крилете пак израстват
и ангелът един ден се вдига.
И ангелът
прегръща пак
небето.

Олтари на думи

Караконджул в караджейка
Караджейка край рекичка –
запустяла воденичка,
кротко си стои самичка.
Схлупена и притаена,
сякаш мъничко смутена,
и проскърцва, сякаш стене.
Пасторално- идилична
е картинката налична.
Стара, пуста караджейка
в дворчето с едничка пейка
със една-едничка сливка,
по случайност – караджейка.
Никъде не виждам лейка,
а е знойно, жежко лято.
Караджейката полята
дава сливи- чисто злато.
…Вечер, месец щом покаже
златно рогче над гората,
мрак мастилено намаже
и небето и земята…
Караконджулът изскача,
сякаш го донася здрачът.
Не е караконджул страшен
и космат, зъбат и прашен
не е мрачен господар –
а е нощен мелничар.
Лунната пшеница мели
във нарочни две недели.
Нескопосни самовили,
вещици и разни мили
самодиви, гладни, боси
долу житото му носят
Във брашно го той обръща,
хляб да си замесят къщи.
Ред се чака и брашното
бяло сипе се – в селото
сутрин слънцето изгрява
в облаци брашно и плява
Караконджулът на двора
седнал е да си почине –
мелничарската умора
до зори да му премине.
Хапва слива-караджейка,
попремита воденичка.
Слънце кихва и го стапя.
А на мястото му – ряпа!
Страгали
Стривам
страх със
стрихинин.
Страдам винаги
страшно.
Стахът е
страж в царството на
стреса.
Строявам си мислите.
Стрелям по
стреса със
строги погледи
стронций.
Старая се да го
стресна.
Страня от себе си напоследък.
Струва ми се само.
Стръвно искам….
Страстно желая….
Стремително мечтая.
С-труп-олявам се бездиханна.
Страгали страх се търкалят.
Дракони
Дракони цветни в съня ми,
дремят сънливо, подхвръкват –
дребнички, огнени, шарени,
дружно косите ми дърпат,
дръзко бръмчат ми в ухото,
дрезгаво свиркат,похъркват…
Дразнят ми тишината.
Друг път крещят, че са гладни.
Дробя им с трохички попара.
Драскат със нокти по масата –
друсан кебап да направя,
дробчета с лук да им пържа!
„Друго нещо да ми поискате ?“,
Дружелюбна спирам да бъда.
Дресировка не ми се отдава –
дракони как се дресират?
Дребосъчетата пропъждам,
драговолно си отлетяват.
Драпам да се събудя. Утро.
Драскотини белеят на масата.
🙂
Скрипя
Скрипти снегът под краката –
скрип, скрип.
Скрипя никога не съм била.

Скривам се винаги – костенурка
с коруба от скрупули.
Сромнича ? – Не.
Скрупули, скрупули…
Скринът с мечтите е празен.
Скрижалите са изгубени.

Скроявам си нова рокля
с крадени парчета
искрящо нощно небе.
Скреж за дантелата.

Фуре
Френетични фенери и фриволности.
Фрезии.
Във кафези висят разбити сърца.
Формалинени залези.
Формално излезли – погълнали
фрески,
фрегати… слънца.
Във фризера ми –
вторнишките фигури и кожа за лица.
Фурета за фурии –
фрезови.
…Фуча.
Вместо вятър фуча.
Хриле
Хрипливо изкашля дрезгаво утро
Хрущялно бледо прозрачно слънце
Храня деня си с намусена мутра
Храбро събирам зрънце по зрънце
Хронично недостигащата светлина
Хрема е хванала вярата ми от съмнения
Храсти бодливи ограждат сърцето
Хребети от остри мисли изкачвам
Храня още илюзии че ще оцелея
Хрущят под тежките стъпки на живота
Хрускави цветни стъкълца – мигове
Храчи животът върху усмивките
Хрупа като солети дните ни
Хралупа застилам си с кости на спомени
хроми и слепи са от безсилие думите
Хриле ми трябват за дишането
Хриптят гърдите ми задушавам се
Храм неосквернен от години търся
Хризантеми на мъртвите си да занеса
Кротушка
Красиво е.
Kрадлив поглед хвърлям
на слънцето.
Крилата не съм,
крия се в
короната на цъфнала
круша.
Кръжат очите ми
след птиците,
кръвожадно пият
полета им.
Крещя.
Кресчендо в
криво огледало.
Критична ли съм,
кротка ли,
крайна ли,
крехка ли,
(в криза ли)?
Кротна се времето.

Кротушка.